Telefon : Tel :  0(224) 240 03 05 -06 

Altın oran estetiği

Altın oran estetiğiYüz ve bedende ki çekiciliği belirleyen en önemli kavram altın orandır. Altın oran estetiğinin estetik cerrahide ki kullanım potansiyeli hızla artmaktadır.

Evrende ve doğada her yerde altın oran var. Galaksilerin spiral yapısından istiridyenin kabuğuna kadar… İnsan tarafından fark edilmesi ise 3000 yıl öncesine gidiyor. Altın oranı ilk olarak Mısırlılar fark etmişlerdir. Mısır piramidleri, Atina’daki Parthenon tapınağı, Michalengelo’nun David heykeli, Mona Lisa, Paris’teki Notre Dame Kathedrali bu oranın göz önüne alınarak yapıldığı eserlerden bazıları.

Yapılan işte birbirine komşu ya da birbiri ile ilişkili iki uzunluğun oranını yaklaşık 1,618 ( daha pratik olarak 1,6) oranında tutulmasıdır. Bu orana göre yapılan uzun kenarının kısa kenarına oranı 1,618 olan dikdörtgenler göze en hoş görünür ve yaşamın her yerinde kullanım alanı vardır. Mimari, sanat, müzik, estetik cerrahi…

Altın oranların sağlıklı beden ile ilgili sırları açığa çıkarılmaya başlanmıştır. Yapıtaşımız DNA da bile altın oran var ise tıpla ilgili bütün bilgiler bu bakış açısından gözden geçirilmelidir. İlginç bir araştırma da, büyük ve küçük tansiyonların birbirine oranı altın olan kişilerin daha sağlıklı olduğu bulunmuş. Kalp elektrosu olarak bilinen EKG de dahi altın oran saklı. Sağlıklı kalplerde QRS olarak bilinen elektriksel sivri dalga, T dalgası ile altın olarak bölünür.

Yine bir araştırma sonucuna göre omuz ve bel oranı altın olan erkekler kadınlara daha çekici geliyormuş. Bu durumu biyolojik olarak sağlıklı bireyler ile üremeye yönelik içgüdü olarak düşünürsek, erkekler için sağlıklı bedenin inşasında bu oran gözetilmeli diyebiliriz.

Estetik cerrahide simetri ve oranlar bir yere kadar işe yarar. Altın oran analizi ise daha üst bir kavramdır. Bütün hakkında hızlı bir fikir sahibi olmak için altın oran maskesinin kullanılması oldukça yararlıdır.

• Burun genişliği ile ağız genişliği arasındaki oran altındır.Altın oran maskı bütünün hızla değerlendirilmesini sağlar. İnsan bedenindeki bazı altın oranlara örnekler.

• Burnun uzunluğu ile projeksiyonu arasındaki oran altındır.

• İnsan yüzünün oturduğu dikdörtgenin kenarlarının birbirine oranı altındır.

• Ön iki kesici dişimizin oluşturduğu diktörtgenin uzun ve kısa kenarlarının oranı altındır.

• Göbek deliğinin yeri bedeni birbirine oranı altın olan iki parçaya ayırır.

• Memenin tabanı ile yüksekliği araındaki oran altındır.

• Parmakları oluşturan parçaların birbirlerine oranı altındır.

Yalancı  sellülit..

Doğum sonrası ve özellikle otuzlu yaşlardan sonra görülmeye başlayan selülitli görüntünün asıl nedeni bağ dokusu gevşekliğidir. Elle çekme ile görüntü düzeliyor ise yalancı selülitiniz var demektir. Bu sorunun tedavisinde sadece yağ dokusu hedef alınırsa sonuç eskisinden daha kötü olacaktır. En üst deri tabakasından başlayarak kaslara kadar yapılacak işlemler ile yalancı selülit düzelir. Bir başka deyişle yalancı selülit tedavisi holistik ( bütüncül ) yaklaşım gerektirir.

Sütyen  estetiği..

Sütyen askılarının oturduğu yerlerin çevresinde taşan dokular oldukça rahatsız edicidir. Elbiseyle bile gizlemek zordur. Bazen koltuk altına doğru belirgin olurlar, bazen ise sırta doğru.

Dar belli pantolon ya da etekler ile taşan bel fazlalıklarına benzerler.

Genellikle bu sorundan kurtulmak kolaydır. Eğer dokuda sarkma yoksa enerji bazlı bir liposuction yöntemi işe yarar . Dokuda sarkma varsa lifting işlemleri gerekir. Lifting işlemleri gerekirse iz koltuk altına saklanabilir. Sırt dokusunun aşırı sarkmış olduğu durumlarda ise sütyen hattı içine gizlenebilen bir iz bırakan sırt germe gerekecektir.

Bazen koltuk altı memesi gibi patolojik durumlarında soruna eşlik ettiği olur. Bu durumda koltuk altına yerleşmiş meme dokusunu temizlemek gerekir. Özellikle adet dönemlerinde sorun artıyorsa koltuk altı meme dokusu olma ihtimali yüksektir. Sırt bölgesi ihmal edilen ancak arka beden çekiciliği için çok önemli bir bölge. Bunun farkına varılması ile sütyen estetiği giderek daha güncel olmaya başlamıştır.

Bacak estetiği ve sanatsal oranlar

İdeal bacak oranlarının kişi tarafından yaklaşık olarak bilinmesi kendisini daha değerlendirme şansını verir. Bacak dendiği zaman üst bacak ve alt bacak ayrımı dışında, üst bacağa uyluk alt bacağa ise bacak denme alışkanlığı vardır. İdeal bacak için bazı kas ve kemik çıkıntılarının yumuşak bir şekilde belli olması arzulanır. Bacaklar tüp şeklinde homojen yapılar değildir. Silindirik biçimine rağmen çok sayıda kas ve kemik girinti çıkıntılarına sahiptir. Aslında çok karmaşık bir yüzey anatomisine sahiptir.

Bacakla ilgili oranlara bazı örnekler:

• Alt bacak iç yüzü bacak dışına göre daha az kavisli olmalı

• Bacağın uzunluğu kişinin boyunun dörtte biri kadar olmalı

• Bacak çevresinin en fazla olduğu yerin ölçüsü bacak uzunluğunu dörtte üçü kadar olmalı

Bacak estetiği ve sanatsal oranlar

Bacak-estetigi

İdeal bacak oranlarının kişi tarafından yaklaşık olarak bilinmesi kendisini daha değerlendirme şansını verir. Bacak dendiği zaman üst bacak ve alt bacak ayrımı dışında, üst bacağa uyluk alt bacağa ise bacak denme alışkanlığı vardır. İdeal bacak için bazı kas ve kemik çıkıntılarının yumuşak bir şekilde belli olması arzulanır. Bacaklar tüp şeklinde homojen yapılar değildir. Silindirik biçimine rağmen çok sayıda kas ve kemik girinti çıkıntılarına sahiptir. Aslında çok karmaşık bir yüzey anatomisine sahiptir.

 

Bacakla ilgili oranlara bazı örnekler:

• Alt bacak iç yüzü bacak dışına göre daha az kavisli olmalı

• Bacağın uzunluğu kişinin boyunun dörtte biri kadar olmalı

• Bacak çevresinin en fazla olduğu yerin ölçüsü bacak uzunluğunu dörtte üçü kadar olmalı

• Bacak ortasının çevre ölçüsü en geniş yerin yaklaşık yarısı kadar olmalı• Bacak ortasının çevre ölçüsü en geniş yerin yaklaşık yarısı kadar olmalı