PLASTİK CERRAHİ

PEDİATRİK PLASTİK CERRAHİ

Yüz yaralanmaları kalıcı sekeller bırakma potansiyeline sahiptir ve özel tedavi metotları gerektirir.

Yumuşak Doku Yaralanmaları ve Yüzeyel Yanıklar

Yüzdeki çok ufak yaralanmaların dahi sütüre edilmemesi, kötü iyileşme ve skatrizasyonla sonuçlanabilir. Yüz yumuşak doku yaralanmalarının tedavisi, en iyisi, acil servis yerine ameliyathanede ve bir plastik cerrah tarafından yapılmasıdır.

Düşmeler, trafik kazaları, hayvan ısırıkları, sıcak sıvılar, elektrik aletleri çocuklarda yumuşak doku yaralanmalarına neden olur. Çoğunlukla acil birim tedavisi yeterli olmaktadır, ancak acil birimde uygun veya kesin tedavinin uygulanmaması kalıcı hasar ve sekellere neden olabilir. Acil bakım doktorunun ne zaman plastik cerraha danışılması gerektiğini bilmesi gerekir.

Özellikle hassas yüz bölgelerin yaralanmaları, özel ilgi gerektirir. Alın ve kaş, göz kapağı, kulak, burun, yanak ve çene yaralanmaları en fazla şekil bozukluğu ile sonuçlanır. Yanak ve çene yaralanmalarında yüz siniri fonksiyon kaybı veya kas hasarı da olabilir.

Hayvan Isırıkları
Hayvan ısırıkları özel sorunlar doğurur; çoğu köpek ısırıkları çocuğun yüzünde olur ve tipik olarak yırtıcı türde yumuşak doku yaralanmalarıdır. Plastik cerrahi agresif olarak temizlenmesini ve ince onarımı ile ciddi kozmetik ve fonksiyonel hasarları önleyebilir.

Yüzeyel Yanıklar
Çocuk ve bebeklerde görülen çoğu yanıklar sıcak sıvı yanıklarıdır ve %15 kadarı çocuğa kötü davranılması sonucu oluşmaktadır.

Bu tür bir yaralanmada ilk yapılacak şey, hasarın boyutlarının saptanmasıdır. Başın vücuda olan oranıyla yapılan hesaplama çocuk ve bebeklerde erişkine oranla farklıdır. Bu farkın nedeni ise baş ve vücut arasındaki göreceli boyut farkıdır. Yanığın ciddiyetinin hesaplanması, sıvının sıcaklığına ve derinin bu sıvıyla olan temas süresine bağlıdır.

İyi bir yüzeyel yanığın (sınırlı yanıklardan olmayan) acil bakımı, komplikasyonsuz iyileşme ile sonlanmalıdır. İyi bakımın kuralları:

Değerlendirme
Göz kapaklarındaki büller gibi fonksiyonu engelleyen büllerin debridmanı,Çocuğun ailesine taburcu olduktan sonra nasıl bakmalarının gerektiğinin anlatılması,Olan bir yara enfeksiyonunu fark edebilmek için ilk pansumandan sonraki iki gün içinde hastanın tedavi edildiği doktor tarafından değerlendirilmesidir.

Kulak ve el yanıkları özel bakım gerektirir. Yüzeyel kulak yanıklarında bile daha sonra skar ve deformasyon gelişebilir. Yanık ellerde de fonksiyonu kısıtlayabilecek skar ve kontraktürler oluşturabilir. Bu gibi durumlarda plastik cerraha başvurmak gerekir.

Doğumsal Anomaliler
Deforme edici bir doğumsal defektin hem aile üzerinde haraplayıcı psikolojik etkileri hem de çocuk üzerinde fiziksel, psikolojik ve sosyoekonomik yaşam boyu kalıcı sekel bırakma olasılığı vardır. Plastik cerrahi, bu doğumsal defektlerin çoğunu düzeltebilir veya daha iyi hale getirebilir. Başarılı bir sonuç elde etmek için cerrahinin zamanlaması önemli olduğundan plastik cerrahla erken evrede ilişki kurulmalıdır.

Yarık Dudak – Damak
Dudak ve damak yarığı en sık rastlanılan doğumsal defektlerdendir.Dudak-damak yarığına eşlik eden kalp ve diğer organ anomalileri de görülebilir. Yüz yarığı olan her yeni doğan, ek anomaliler açısından da değerlendirilmelidir. Dudak yarığı tek başına veya damak yarığı ile birlikte görülebilir. Basit bir yarıktan sert damak ve dişleri de tutan, burun deformiteli iki taraflı komple yarığa kadar olabilir.

Tedavi
Tedavi, doğumdan hemen sonra yandaş anomalilerin araştırılması, defektin plastik cerrah tarafından değerlendirilmesi ve tedavi seçeneklerinin aile ile görüşülmesiyle başlar. Doğumdan sonraki herhangi bir zamanda dudak, onarımı gerçekleştirilebilir. Genel olarak çoğu onarım 10’lar kuralına göre planlanır: 10 haftalık, 10 pound (5kg) ağırlığında ve 10 gram hemoglobin.İkincil cerrahi girişimler, burun deformite onarımı, eğer gelişmişse yara izini düzeltmek için gerekebilir.Ciddi çift taraflı dudak yarıklarında hastanın çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca sürecek sürekli değerlendirmelere gereksinim vardır.

Damak Yarığı
Damak onarımında, normal konuşmanın oluşmasına östaki tüpünün fonksiyonunun onarılmasına, oronazal (ağız-burun) fistüllerin kapatılmasına ve üst çene gelişimdeki değişmeleri en azda tutmaya önem verilir. Hastaya bağlı olarak onarım, 10 aylıktan (erken) 24 aylığa (geç) kadar olabilir.Bazı vakalarda ilk damak onarımından aylar sonra hipernazal (hım hım) konuşmayı düzeltmek için ikincil yumuşak damak (velofaringeal) cerrahisi gerekebilir.

Uzun Süreli Tedavi
Bazı hastalarda normal konuşmayı elde etmek için aylar veya yıllar süren konuşma egzersizi gereklidir.

Hemanjiyomlar ve Derinin Diğer İyi Huylu Damarsal Lezyonları
Yeni doğanda derinin en sık rastlanan selim tümörleri olan hemanjiyomlar ve lenfanjiyomlar doğumda veya doğumdan sonraki ilk ayda belirir.

Bazı lezyonlar, yaşamın ilk aylarında regrese olabilirler (gerileyebilirler) (strawberry hemanjiyom). Kritik yerleşimli geniş vasküler lezyonlar hem şekil bozucu hem de hayatı tehdit edici olabilirler (deri, karaciğer ve barsakları tutan multipl hemanjiyom).

Port wine (Şarap Lekesi) ve gerilememiş strawberry hemanjiyom (Çilek)gibi damarsal lezyonlar için en iyi seçenek lazer tedavisidir.

Deride Lekeler
Varoluşları veya habaset potansiyelleri açısından yenidoğanda derinin lekelerini değerlendirmek zordur.

Plastik cerrah ve dermatoloji uzmanı ile yapılacak erken konsültasyon cerrahi veya diğer uygun tedavinin planlanmasını başlatır.

Geniş doğumsal nevüslerde (benlerde) anlamlı derecede erken kanserleşme veya geç kanserleşme riski vardır. Geniş ve kıllı benler hem çocuk hem de ebeveyn için fiziksel ve psikolojik sorun olur. Cerrahi çıkarma işlemi ve deri yaması kullanımı sıklıkla uygulanan tedavi yöntemidir.

Kulak Deformiteleri
Mikrotia (küçük deforme kulak) gibi kulak mal formasyonları, özellikle okul çağına gelene dek düzeltilmemişse çocuğun kendine ilişkin imajını önemli ölçüde etkileyebilir.

Mikrotia genellikle doğumda veya hemen sonrasında, güdük kulak lobülü, kıkırdağı, kulak kanalı, belli olur. Genellikle tek taraflıdır. iki taraflı mikrotia ciddi işitme defektleri eşlik edebilir.

Mikrotia tanısı konur konmaz plastik cerrahi konsültasyonu gerekir. Çocuğun ebeveyni ile yapılacak konsültasyonda rekonstrüksiyonun yapılacağı yaş belirlenir. Rekonstrüksiyonun çocuk okula başlamadan bitirilmesi gerekir. Sıklıkla yeni rekonstrüksiyon kosta (kaburga) gelişiminin yeterli olduğu 5-6 yaşlarında gerçekleştirilebilir.

El Deformiteleri
El malformasyonları, sindaktili (perdeli parmaklar), polidaktili (fazla parmak), trigger finger (tetik parmak), başparmak eksikliği, kısa parmaklar ve eksik parmakları içerir. Tüm konjenital el malformasyonlarına eşlik eden diğer organ ve doku anormalileri de düşünülmelidir. Örneğin sindaktili sıklıkla Poland Sendromu’nun (el mal formasyonu ile birlikte torasik (göğüs kafesi) yapılarının konjenital eksikliği) belirgin bir bulgusudur.

Plastik cerrahi, çoğu el mal formasyonlarını düzeltebilir veya belirgin fonksiyonel kapasite kazandırabilir. Fonksiyonel restorasyona bir örnek, hipoplastik (az gelişmiş) veya aplastik (eksik) parmakların cerrahi ile düzeltiminde mikrovasküler ayak parmağının ele aktarılmasıdır.

Meme Anomalileri
Konjenital meme asimetrisi, altta yatan doğumsal anomalilerin bir belirtisi olabilir. En sık konjenital meme asimetrisi nedeni olan Poland Sendromu göğüs yapıların deformitesi, meme asimetrisi ve aynı taraf yapışık parmak deformitesinin bir arada bulunduğu bir sendromdur. Torasik deformiteleri belirlemede bilgisayarlı tomografi (BT veya CT) ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme gereklidir.

Poland Sendromu’na bağlı meme asimetrisinin tedavisi, protezle büyütmeyi, göğüs dış duvarındaki çukurluğun kas deri dokusu ile doldurulmasını veya karşı taraf meme dokusu ile büyütmeyi içerir.

OPR. DR. CENGİZ BOZKURT İLE ESTETİK VE SAĞLIK ÜZERİNE RÖPORTAJ

BİZİ ZİYARET EDİN!

Adres:
Bağlarbaşı Mah. 1.Sedir Sokak Evke
Mediloft 1 15/14, 16160 Osmangazi/Bursa

Telefon:
0 (224) 240 03 05

RANDEVU ALIN

Bizimle görüşmeden, fiyat şartlarımız hakkında bilgi edinmeden lütfen karar vermeyin.